Cách kiểm tra và ghép các nhà mạng hiếm

Cách kiểm tra và ghép các nhà mạng hiếm

  • Kiểm tra máy lock nhà mạng bằng các trang check imei!
  • Khi ghép sim trong list nhà mạng chỉ có những nhà mạng thông dụng K
  • Để tìm mã imsi ta vào trang này
  • Sau đó ta nhập mã imsi và chọn dòng thứ hai hoặc thứ ba
  • Khởi động lại máy đợi lên logo mạng là active được !
  • Kiểm tra nghe gọi !

sim-ghep-iphone-vfsim

Cách kiểm tra và ghép các nhà mạng hiếm
Đánh giá bài viết

Comments

icon up top