Ghép sim5C AT&T 9.0.X với sim ghép VFsim 1.0

Ghép sim5C AT&T 9.0.X với sim ghép VFsim 1.0

Ghép sim cho 5C , 5S mạng At &t ios 9.0.x  theo các bước sau :

lắp sim ghép vào

IMG_0086

Chọn nhà mạng AT&T

IMG_0089

Chọn TIMSI mode

IMG_0087

Chọn dòng máy 5C , 5S

IMG_0005

Chọn chấp nhận

  • Khởi động lại máy
  • để một chút hiện lên logo mạng rồi mở khóa màn hình
  • Chọn chế độ sau để nhận được cuộc gọi :
  • IMG_0025
  • Tắt LTE bạn mới nhận được cuộc gọi đến !

IMG_0026

kiểm tra tài khoản !

chúc bạn thành công !

Ghép sim5C AT&T 9.0.X với sim ghép VFsim 1.0
Đánh giá bài viết

Comments

icon up top