Hướng dẫn ghép sim T-mobile với sim ghép VFsim 1.0

Hướng dẫn ghép sim T-mobile với sim ghép VFsim 1.0

Chuẩn bị :

Máy lock mạng T-mobile ios 8.4.1 trở xuống

Sim ghép VFsim 1.0

Tiến hành :

Gắn sim cần ghép vào một máy iphone khác bật 3g lên 

Sau đó bắt đàu ghép với máy lock

Chọn nhà mạng T-mobile

IMG_0086

Chọn đời máy của mình

IMG_0087

Chọn TMSI mode ( dòng 3 )

IMG_0089

Sau đó tháo nhẹ sim ra gắn lại

Đợi chút sẽ lên sóng

Nếu không lên sóng thì khởi động lại !

Dễ dàng hơn với sim ghép VFsim !

Chúc các bạn thành công !

 

Hướng dẫn ghép sim T-mobile với sim ghép VFsim 1.0
Đánh giá bài viết

Comments

icon up top