jailbreak 9.0.X tool

Load tool jailbreak ios 0.9.2

pangu ios 9

pangu 9

Dùng công cụ JB ios9.0.2  trên jailbreak máy

cài load và add cydia.vn để cài các chương trình sửa lỗi hệ thống !

Chuẩn bị cho các cách sửa lỗi ghép bằng ifile

  • ghép sprint
  • ghép t- mobile
  • ghép nhật
  • ghép các nhà mạng khác !

 

jailbreak 9.0.X tool
Đánh giá bài viết

Comments

icon up top